Ghost Sweeper Mikami (1993)

Seasons: 1
themoviedb icon 5.5/10
  • Release Date: 1993-11-04
  • Views: 68
  • Country: JP
  • Language: en

Hiromi Tsuru

Reiko Mikami

Jōji Yanami

Old Man

Ryō Horikawa

Tadao Yokoshima

Hisao Egawa

Right gatekeeper

Kazuyuki Sogabe

Father Karasu

Michie Tomizawa

Emi Ogasawara

Kumiko Nishihara

Meiko Rokudou

Chafurin

Yakuchin

Shigeru Chiba

Dr. Chaos

Kazunari Tanaka

Left gatekeeper

Ryou Horikawa

Tadao Yokoshima
Write one

Sorry, no results found.