Aoki Densetsu Shoot! (1993)

Toshihiko Tanaka is a boy who entered Kakegawa High School with his friends Kenji & Kazuhiro, in order to play soccer with Yoshiharu Kubo, a great soccer player whom they have idolized. While his other two friends were reluctant to play again, "Toshi" eventually convinces them to play for the team. The team soon find themselves in the midst of a quest to the All-Japan High School Championship, while overcoming obstacles along the way.

  • Release Date: 1993-11-07
  • Views: 81
  • Country: JP
  • Language: Ja
  • Runtime: 25

Toshio Furukawa

Yoshiharu Kubo

Daisuke Sakaguchi

Kiyotaka Hirose

Nobutoshi Canna

Kenji Shiraishi

Toshiyuki Morikawa

Atsushi Kamiya

Noriko Hidaka

Kazumi Endo

Masami Kikuchi

Kazuhiro Hiramatsu

Hikaru Midorikawa

Toshihiko Tanaka

Tomokazu Seki

Keigo Mahori

Isshin Chiba

Yutaka Sasaki

Hideyuki Tanaka

Osamu Hiramatsu

Ryō Horikawa

Makoto Saiki

Shigeru Nakahara

Hiroshi Matsushita

Toshihiko Seki

Akihiko Himuro

Ryou Horikawa

Makoto Saiki

森川智之

Atsushi Kamiya
Write one

Sorry, no results found.