Darkness at Noon (1956)

Police beat a murder confession out of four innocent men who are then sentenced to death. Based on a true story.

Directing:
  • Tadashi Imai
Writing:
  • Shinobu Hashimoto
  • Hiroshi Masaki
themoviedb icon 0.0/10
  • Release Date: 1956-03-26
  • Views: 4
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 122

Kyû Sazanka

Shiraki

Junkichi Orimoto

Detective Sugita

Kôjirô Kusanagi

Seiji Uemura

Sachiko Hidari

Kaneko Nagai

Taketoshi Naitô

Lawyer Kondo

Chôko Iida

Tsuna Uemura

Ichirô Sugai

Lawyer Yamamoto

Yoshi Katô

Oshima

Tanie Kitabayashi

Satoe Miyazaki

Taiji Tonoyama

Uhei Matsumura
Write one

Sorry, no results found.